Turloggen
Inntrykk fra bobilen
Spitfire ved Luftfartsmuseet
 
Beretningen om denne reisen mot nord er trykket som bok, og kan kjøpes for kr. ?,- + porto.
Om du/dere skriver loggbøker på deres turer og ønsker å samle beretningen med bilder mellom to permer kan jeg hjelpe til med det. Se mer om dette her.
 
 
 
Lofotveggen i kjølvannet
 
Torodd Lie: Tekst og foto